Your browser does not support JavaScript!
.                  恭賀!沈志隆老師榮獲107年卓越研究獎!                  賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2020-01-06 ] 沈志隆(指導老師),黃柏瑜、高國淳、陳信銓,參加 [ 2020跨領域智慧創新暨創意應用競賽智慧電子與應用組 ] 亞軍
沈志隆(指導老師),黃柏瑜、高國淳、陳信銓,參加 [ 2020跨領域智慧創新暨創意應用競賽智慧電子與應用組 ] 榮獲 亞軍,參賽作品 : 具語音控制與用電排程之電能管理系統,January 6, 2020。
瀏覽數