Your browser does not support JavaScript!
.                  恭賀!沈志隆老師榮獲107年卓越研究獎!                  賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
[ 2020-05-21 ] 沈志隆老師榮任國立高雄科技大學電機與資訊學院副院長!!!

[ 2020-05-21 ] 沈志隆老師榮任國立高雄科技大學電機與資訊學院副院長!!!

瀏覽數