Your browser does not support JavaScript!
.                  恭賀!沈志隆老師榮獲107年卓越研究獎!                  賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[2020-05-24]沈志隆(指導老師),許哲銘、廖佑軒,參加 [ 2020 年臺灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會發明類社會組,銀牌

[2020-05-24]沈志隆(指導老師),許哲銘、廖佑軒,參加 [ 2020 年臺灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會發明類社會組,銀牌

瀏覽數